Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 21. března 2019

Diplomová práce - Víno v dějinách hodonínského panství

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KATEDRA HISTORIE

Alena Zatloukalová

VÍNO V DĚJINÁCH HODONÍNSKÉHO PANSTVÍ

Mezi minulostí a současností

Diplomová práce

Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Olomouc 201

Zejména se zde mluví o Čejkovicích, Čejči, Dolních Bojanovicích, ale i dalších obcích.

Je zde i dosti zajímavě popsána historie na panství a na Čejkovicích, ale také historické údaje o šlechticích vlastnících zdejší obce.

Obrázek je z diplomové práce:Práci najdete zde >>>

Obec Čejkovice, okres Hodonín, informace

Čejkovický zpravodaj

Od roku 2008 až 2018


Stránku najdete zde >>>

Čejkovice Smuteční oznámení
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019

Stránku najdete zde >>>

Vítejte na stránkách hasičů z Čejkovic!

Jejich stránka je zde >>>

Obec Mikulčice, události v obci

Obec Mikulčice - Smuteční oznámení

Zatím je na stránkách obce jen informace za rok 2018.


Informace najdete zde >>>

Zajímavé informace z obce Lužice u Hodonína

LUŽICKÝ ZPRAVODAJ


Pro roky 2003 - 2018

Najdete je zde >>>
¤¤¤

Lužický Fotozpravodaj

Pro roky 2004 - 2019
Najdete zde >>>
¤¤¤

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Pro roky 2014 - 2019

Najdete je zde >>>

¤¤¤

Lužický Videozpravodaj


Pro roky 2016 - 2019

Najdete je zde >>>


čtvrtek 21. února 2019

Výroční zpráva veřejné dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Hodoníně za školní rok 1925-1939

I zde najdete jména učitelů a žaček. Možná zde najdete i své předky nebo příbuzné.

ZDROJ
Národní knihovna ČR
NAKLADATELSKÉ ÚDAJE
Hodonín: Veřejná dívčí odborná škola rodinná a živnostenská
1925-1939
JAZYK
čeština
MÍSTO ULOŽENÍ
Moravská zemská knihovna v Brně
Signatura: UK-0075.000,Hodonín


Tyto zprávy najdete zde >>>

Výroční zpráva veřejné odborné školy pro ženská povolání v Hodoníně za školní rok 1938-1939


ZDROJ - Národní knihovna ČR
AUTOR - Veřejná odborná škola pro ženská povolání (Hodonín, Česko)
NAKLADATELSKÉ ÚDAJE - V Hodoníně: Veřejná odborná škola pro ženská povolání
Rok - 1939
JAZYK - čeština
KLÍČOVÁ SLOVA - odborné školy
GEOGRAFICKÁ POLOHA - Česko, Hodonín (Česko)
MÍSTO ULOŽENÍ - Národní knihovna České republiky
Signatura: 54 H 226439
TYP DOKUMENTU - Kniha
POČET STRAN - 26

Zajímavý je tam seznam žákyň od strany 18 po stranu 21. U žákyně je jméno a příjmení a odkud je, jsou tam dívky ze Slovenska, Šaštín, Radošovce atd. Ve zprávě je také seznam vyučujících a jaký předmět vyučovali.

Ukázka ze seznamu žákyň:

Tuto zprávu najdete na této adrese >>>