Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 15. listopadu 2018

Vysokoškolská práce o Slovácké brigádě a databázi příslučníků

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Ústav PVH a archivnictví

Vojáci Slovácké brigády
OČIMA HISTORICKÉ STATISTIKY

Magisterská oborová práce
Bc. Lukáš Lexa

Vedoucí práce: PhDr. Julius Baláž, CSc. 
Brno 2018


odkaz na práci v PDF zde >>>Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Ústav PVH a archivnictví

Vojáci Slovácké brigády
OČIMA HISTORICKÉ STATISTIKY
PŘÍLOHA 1 - DATABÁZE PŘÍSLUŠNÍKU SLOVÁCKÉ BRIGÁDY

Bc. Lukáš Lexa
Vedoucí práce: PhDr. Julius Baláž, CSc.
Brno 2018

odkaz na práci v PDF zde >>>


_______________________________________________-
Poznámka pod čarou:
Nějak mě u toho seznamu chybí zda jsou zde 100% uvedeni všichni příslušníci Slovácké brigády nebo je to jen seznam, který se podařilo zjistit a není úplný. Nebo zda je to seznam těch prvních příslušníků ze dne přísahy a podobně. To mě tam chybí, případně jsem to přehlídnul, ale v příloze není nic uvedeno. Jinak je to opravdu záslužná práce a první takový dokument co jsem v takovém rozsahu našel, hlavně ty pčíslušníky. 

pátek 28. září 2018

Nehledá někdo, kde skončil Četnický strážmistr Petr Janošek a jeho žena Veronika Leśniovski (Polka)?

Po dlouhé službě se v Čejkovicích usadil Petr Janošek a jeho žena Veronika Leśniovski, jelikož pochází zdaleka z Polska možná ji někdo hledá a jejich potomky.


Čejkovice matrika číslo 5192a

Sňatek uzavřen 10. ledna 1925mezi

Kalábek Vladimír kovářský pomocník v Čejkovicích, manželský syn Štěpána Kalábka, kováře v Čejkovicích a Marie roz. Václav Rajda, rodiče žijí a katol. Věk 30 let narozený 24. 4. 1894 Čejkovice, bytem Čejkovice 85.
a
Janoškova Helena v Čejkovicích narozena v Goczalkovicích, faraWrzavy, dieceze Přemyšl republika polská. Manželská dcera Petra Janoška četnického strážmistra na odpočinku v Čejkovicích a Veroniky roz. Řehoř Leśniovski. Rodiče žijí a katolíci. Věk 21 let, 8. 10. 1903 Goczalkovice, Polská republika.

Najdete na pravé straně nahoře na adrese ActaPublica:


středa 22. srpna 2018

Jak je psáno o znovu osazení zpustlé osady Čejče za Marie Terezi

Výňatek z knihy:

"Založení francouzské osady ČejčeNapsal KAREL HLAVINKA

Nová osada stála na jihovýchod od panské hospody, kolmo na její osu, začínala číslem 6. na straně
severní a pokračovala číslem 21. na straně jižní od severu k jihu.
Jména prvních osadníků podle seznamu z 12. srpna 1773 jsou tato:


č. 6. Claude Antoine Masson,
č. 7. Jean Flosse,
č. 8. François Flosse,
č. 9. Claude François Gré,
č. 10. Jean Nicolas Chalet (r. 1777 vdova Ch., r. 1781 Jean Baptiste Ch. ),
č. 11. vdova Donné,
č. 12. Václav Střelský,
č. 13. Jakub Filásek,
č. 14. Jura Holešinský,
č. 15. Jan Ivičič,
č. 16. Martin Buchta,
č. 17. Ignác Zaňát,
č. 18. Jakub Holešinský,
č. 19. Jan Šír,
č. 20. Jakub Post,
č. 21. Martin Hikš,
č. 22. Ignác Esterka,
č. 23. vdova Gazainová,
č. 24. vdova Guiotová,
č. 25. Nikolas Clémant,
č. 26. Bernhard Petit,
č. 27. Antoine Pernet,
č. 28. Claude Jaillot (= Chaliot),
č. 29. Claude Gré,
č. 30. Jean Claude Gogli,
č. 31. Claude Bouvis,
č. 32. Jaques George,
č. 33. Mariane Grodemange, vdova

[č. 34. Matěj Skoumal,
č. 35. Martin Holešinský].


Prvním starostou ustanoven Ant. Pernet z č. 27. a rychtářem Nicolas Clémant z č. 25. (Chalupníci
zakupovali se od r. 1784 na jižním konci osady a později za hospodou u staré cihelny. )
 "

Má poznámka: Jak vidíme není tam samé francouzské příjmení. Z 30 chalup je vidět jen 2/3 osazených Francouzi.

neděle 1. července 2018

I když ne všechna panství patří do Slovácka

rozhodnul jsem se zde tento článek o tomto webu dát.

Hledáte pod které panství patřila ta nebo ona obec? Tato stránka by vám k tomu mohla pomoci:
O hranicích a hraničních kamenech

Tady je její obsah:

I. O hranicích a hraničních kamenech I. Panství Buchlov a statek Žeravice lIl. Panství Velehrad IV. Panství Napajedla V. Panství Kvasíce VI. Panství Bučovice VII. Panství Ždánice VIII. Panství Milotice IX Královské město Kyjov a jeho statek X. Panství Koryčany a statek Mouchnice XI. Lenní statek Strážovice

Web je zaměřen na hraniční kameny, ale jistě vám alespoň trochu pomůže s problematikou obcí daného panství, nebo vás, alespoň do dalších oblastí nasměruje.

tuto stránku najdete zde >>>sobota 30. června 2018

Co se také psalo v novinách a co se dá použít pro genealogii

Samozřejmě ne všechny informace jsou jen kladné a ne všechny informace jsou po chuti těch co je našli. Je ovšem nutné s nimi pracovat bez jakého oliv zatajování. Takový byl stav a takto je potřeba se k tomu stavět.

Pražské noviny, ISSN: 1803-4861, 1803-4853
ZDROJ: Národní archiv
Rok vydání: 1938, Ročník: 259, Číslo: 233
NAKLADATELSKÉ ÚDAJE Praha: Státní tiskárna v Praze, 1932-1938
JAZYK čeština
MÍSTO ULOŽENÍ Národní archiv, Signatura: neznámý
TYP DOKUMENTU: Noviny a časopisy
POČET STRAN: 8

neděle 18. března 2018

Lidové zvyky na Slovácku

Každý kdo pátrá v této oblasti si může svůj výzkum obohatit o tyto zvyky a krásně mohou dokreslit život našich předků. A tak můžeme spestřit suchá fakta co jsme nalezli při pátrání.

MASARYKOVA UNIVERZITA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY 
Jarní a letní lidové zvyky dětí v subregionu Uherské Hradiště 
Bakalářská práce 
Brno 2008
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marek Trávníček
Vypracovala:  Lenka Ševčíková 


Ukázka z obsahu práce:

3. LIDOVÁ KULTURA ................................................................................... 19 
3.1. Lidová kultura ve vztahu k dítěti ............................................................... 20 
3.2. Dětský folklór ............................................................................................ 21 
3.3. Druhy dětského folklóru ............................................................................ 21 
3.4. Přehled dětských folklórních a kulturních akcí ......................................... 22
 3.5. Region Moravské Slovácko ...................................................................... 23 
3.6. Subregion Uherskohradišťsko ................................................................... 25 
4. JARNÍ A LETNÍ LIDOVÉ ZVYKY ........................................................... 26 
4.1. Vynášení mařeny ....................................................................................... 26 
4.2. Nošení létečka ............................................................................................ 27 
4.3. Velikonoce ................................................................................................. 27 
4.4. Hrkání ........................................................................................................ 29 
4.5. Honění Jidáše ............................................................................................. 30 
4.6. Pomlázka .................................................................................................... 30
4.7. Jarní vysypávání a vylévání cestiček ......................................................... 31 

konec ukázky, práci najdete zde >>>

Ukázka z práce: